Günümüzün rekabetçi ekonomik ortamında, eko-sistem aktörlerine karşı açık ve bağlı kalma ihtiyacı, özellikle bilime dayalı şirketlerler için, performans açısından çok önemli bir hale gelmiştir (Chesbrough ve Eichenholz, 2013; Hung ve Chou, 2013). Özellikle, Yüksek Öğretim Enstitüleri (YÖE’ler) ile yapılan iş birlikleri, bu iş birliklerinin pazarda yeni olan ürünler / hizmetler ve radikal yenilikler üreten şirketlerin bir aracı olduğunu kanıtlamıştır (Belderbos ve diğerleri, 2014). Bununla birlikte, örgüt kültüründeki farklılıklar ve iç özellikler gibi çeşitli engeller iş -akademi iş birliğini özellikle zorlu olmasına sebep olmaktadır (Galán ‐ Muros ve Plewa, 2016).

Öte yandan, Avrupa’daki YÖE’ler, farklı paydaşlara hitap etmelerini gerektiren ve giderek daha rekabetçi olan bir ortamda faaliyet gösteriyor. Araştırma değerlendirmeleri, YÖE araştırmalarının akademi dışındaki etkisinin giderek daha fazla değerlendirmektedir. Bu nedenle, YÖE’lerin iş dünyası ile bağlantılar geliştirmesi giderek daha fazla beklenmektedir. Aynı zamanda, KOBİ’lerin, inovasyon yeteneklerini geliştirmek ve rekabet edebilirliklerini geliştirmek için bilgi ve becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir. YÖE’ler prestij nedenlerinden ve muhtemelen finansmana erişimden dolayı büyük işletmelerle bağlantılar kurmaya çalışıyor. Bu nedenle, YÖE’ler ve KOBİ’ler arasındaki bağlantılar, her iki taraf için de yararlı olsalarda, şimdilik gerekli önemi görmemektedirler (Piterou ve Birch, 2014).

İlk olarak, İstihdam, Yükseköğretim politikasında (İstihdam Grubu Pedagojisi 2012) kilit bir endişe olarak ortaya çıkmaktadır. Daha güçlü sanayi bağlantılarının geliştirilmesinin, YÖE’lerin mezunlarının istihdam edilebilirliğini arttırmalarına olanak sağlayabileceği önerilmektedir. Bununla birlikte, Karlsson ve arkadaşları, 2007 de KOBİ’lerle çalışan akademisyenlerin mevcut yapılar sebebi ile engellerle karşılaştıkları tespit etmişlerdir. KOBİ’ler ve YÖE’ler arasındaki iş birliğinin artması, KOBİ’lerin yenilikçi potansiyelini güçlendirmeye yardımcı olabilir ve aynı zamanda YÖE’lerin mezunlarının istihdam olanaklarını geliştirmesine yardımcı olabilir.

1994 yılında AB’nin ilk yenilikçi proje ağına (Eurotecnet) baktığımızda Ziarati (C4FF Başkanı ve Eurotecnet Geleceğin Fabrikaları Proje Direktörü) pek çok yayınında, iş-akademi işbirliğinin KOBİ’lerin yenilikçilik ve daha rekabetçi olma kapasitelerinin gelişmesine yardımcı olabileceğine değinmiştir (AB’nin İnsan ve Teknoloji Konferansı, İngiltere, 1995). Akademi-iş dünyası işbirliği için çevrimiçi bir alan geliştirme ihtiyacı küresel olarak ve AB düzeyinde kabul edildi (Debackere ve diğerleri, 2014) ve şimdi, birbirine bağlanma çağında böyle bir platform açma fikrini gerçeğe dönüştürme zamanı.

Proje Amaçları

Proje, YÖE’lerin inovasyondaki zorlukları görmelerini sağlayacak ve böylece öğrencilerin fikirleriyle katkıda bulunabilecekleri çeşitli araç ve servislerle iş-akademi işbirliğini destekleyecek etkili bir çerçeve oluşturmayı sağlamayı amaçlamaktadır. İşletmeleri ve YÖE’leri bir araya getirerek, Avrupalı şirketler ileri araştırmalara, yüksek teknolojiye sahip altyapıya ve yüksek vasıflı insanlara erişerek yarar sağlayabilirlerken; üniversiteler de uygulamalı araştırmalarını geliştirme ve çalışmalarının etkisini gösterme fırsatı bulacaklardır.

Teknolojik Amaçlar

– İnovasyon süreçlerini desteklemek ve sistematik işletme-akademi işbirliğini sağlamak için yeni bir metodoloji oluşturmak.

– UniBus metodolojisinde ortaya çıkan kavramlara hizmet verecek bir bulut tabanlı işbirliği platformu tasarlamak ve geliştirmek.

– YÖE’nin platformda yürütülen öğrencilerin çalışmaları için nasıl değerlendirme sağlayacağı ve kredilendirebileceği ve şirketler tarafından önerilen fikirleri / çözümleri nasıl değerlendireceklerine dair rehberlik sağlayacak olan Derecelendirme çerçevesinin tasarımı ve geliştirilmesi.

– Katılımcı YÖE’ler ve ortak KOBİ’ler ile metodoloji ve platformun değerlendirilmesi ve doğrulanması. UniBus ortağı KOBİ’ler, herhangi bir kuruluş içindeki farklı inovasyon görüşlerini ele alacak iş senaryoları sunacak: Yönetim İyileştirme İçin İnovasyon, Ürün Geliştirme / Yaratma İçin İnovasyon vb. gibi. Değerlendirme sırasında, sonuçları ölçmek için önceden tanımlanmış farklı göstergeler kullanılacaktır.

İş Hedefleri

– Her bir KOBİ’de 5 işletme zorluğu (İZ) tanımlanması (toplam 20 İZ önerilecektir). Her İZ, değer zincirinin farklı alanlarına odaklanacak ve UniBus metodolojisini ve platformunu kullanarak elde edilecek özel iş hedeflerini belirleyecektir. Bu amaçların yerine getirilme oranları belirli göstergelerle ölçülecektir.

– Değer zincirinin herhangi bir bölümündeki KOBİ’lerde inovasyon süreçlerini desteklemek.

Sosyo – Ekonomik Amaçlar

– 100 KOBİ’de ve projeye katılan kuruluşlarla doğrudan ilgili olan YÖE’lerde gerçek sosyoekonomik bağlamda iş-akademi işbirliğinin önemi hakkında farkındalık yaratmak.

Avrupa’daki her YÖE’nin her bir işletme ile işbirliği yapmak için kendine özgü uygulamaları vardır. Bu nedenle, proje çıktılarında herhangi bir önyargıdan kaçınmak için UniBus’u uluslararası olarak gerçekleştirmek önemlidir.

Proje Çıktıları

Çıktı 1: UniBus için Konsept ve Gereksinimler Spesifikasyonu

Çıktı 2: UniBus Metodolojisi

Çıktı 3: UniBus Derecelendirme Çerçevesi

Çıktı 4: UniBus Bulut Platformu

Çıktı 5: UniBus Mobil Uygulaması

Çıktı 6: Pilot Test

Çıktı 7: Kullanıcı Kılavuzları / Destek Araçları