UniBus, Actuate İnovasyon’un katkılarıyla İstanbul Sabancı Üniversitesi’nde tanıtıldı. Şubat 2019

Actuate sponsorluğundaki Hello Tomorrow Turkey Finallerinde UniBus etkinlikleri hakkında konuşuldu. Aralık 2018

NETBAN (New Emerging Technologies Business Angel Network) Enerji Toplantısında enerji şirketlerinin
yöneticileri ,girişimciler, ve yatırımcılar ile UniBus’tan bahsedildi.
Ekim 2018

LUT Üniversitesi araştırma amaçlı Kopenhag Üniversitesi’ni ziyaret etti. Bu ziyarette LUT, proje fikrini paylaştı ve sunumlar ve araştırma tartışması sırasında ara sonuçları verdi. Ekim 2018

LUT Üniversitesi araştırma amaçlı Kaunas Teknoloji Üniversitesi’ni ziyaret etti. Bu ziyarette LUT, proje fikrini paylaştı ve sunumlar ve araştırma tartışması sırasında ara sonuçları verdi. Eylül 2018

LUT Üniversitesi araştırma amaçlı Stanford Üniversitesi’ni ziyaret etti. Bu ziyarette LUT, UniBus proje fikrini paylaştı ve sunumlar ve araştırma tartışması sırasında ara sonuçları verdi. Haziran 2018

UniBus, ISPIM İnovasyon Konferansı’nda LUT Üniversitesi’nin katkılarıyla üniversite öğretmenlerine, uygulayıcılara ve politika yapıcılara tanıtıldı. Haziran 2018

LUT Üniversitesi, Finlandiya Lappeenranta’daki 5. Uluslararası Doktora Atölyesinde yapılan sunumlar ve araştırma tartışmaları sırasında proje fikrini ve geçici sonuçları paylaştı. Mayıs 2018

İkinci toplantı 26 ve 27 Nisan 2018 tarihlerinde Liverpool Üniversitesi tarafından düzenlenen Londra – İngiltere’de yapıldı. UniBus için konsept ve ihtiyaç özellikleri tamamlandı. Projenin logosu ortak olarak seçildi. Ortaklar O1’de önerilen gereksinimlerin ve O2’de metodolojinin bulut platformuna nasıl dahil edilebileceğini tartıştı. İhtiyaç duyulabilecek teknik gereklilik tartışılmıştır.

LUT Üniversitesi, Rusya’nın Vladimir kentinde KOBİ’de açık inovasyon konulu bir seminer düzenledi. Seminer sırasında proje fikrini ve ara sonuçlarını paylaştı. Nisan 2018

UniBus, TII Yıllık Genel Kurul Toplantısı’nda Merinova Teknoloji Merkezi’nin katkılarıyla tanıtıldı. Nisan 2018

UniBus hakkında LEO – NET Seminerinde konuşularak üniversitelerle yeni firmalarla çalışan firmalarla konuşuldu. Nisan 2018

Üniversite bilgi transfer çalışanları ile birlikte ASTP – PROTON Konferansında UniBus hakkında konuşuldu. Nisan 2018

Enerji şirketlerinin katılımı ile gerçekleşen Vaasa Enerji Haftasında UniBus’tan bahsedildi. Mart 2018

UniBus projesi, Ulusal Ajans tarafından finanse edilmek üzere onaylandı. Proje 3 yıl sürecek. İlk toplantı 27 ve 28 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Üniversite eğitmenleri ve bilgi transfer memurları ile yapılan ASTP – PROTON Güz Toplantısı’nda UniBus’tan bahsediliyor. Kasım, 2017

İlk açılış toplantısı 27 – 28 Kasım 2017 tarihlerinde BAU tarafından düzenlenen İstanbul – Türkiye’de gerçekleştirildi. Herkes kendini tek tek tanıttı. Her ortak, kendisini ve organizasyonunu kısaca sunmuştur. Ödeme planının genel yönleri, ilerleme raporu için gereklilikler ve bütçe özeti açıklanmıştır.

Girişimcilik uygulayıcıları ve öğretmenleriyle 5. Dünya Açık Yenilik Konferansı (The 5th World Open Innovation Conference)‘ nda UniBus’tan bahsedildi. Aralık 2016

Girişimcilik alanındaki eğitmenler ve öğretmenlerle C4FF’de (Geleceğin Fabrikaları Merkezi) UniBus hakkında konuşuldu. Kasım 2016