Proje, akademi ve iş dünyasının iki dünyasının özellikle bölgesel olarak bir araya gelmesi için fırsatlar yaratarak yüksek öğretimin kalitesini ve bağlantı düzeyini geliştirmeyi amaçlamaktadır. YÖE ve VET sağlayıcıları, yönettikleri alanda merkezi bir birim olmalı ve bunu yapmak için tüm personeli geliştirmeli ve öğrencilerini çalışma dünyasına hazırlamalıdırlar. Gençleri, gelecekteki çalışanlar ve işletmenin ürün ve hizmetlerinin müşterileri olmak üzere hazırladıkları işletmelerle birlikte çalışmalı ve bu işletmeleri desteklemelidirler. Akademi ile bağlantı kurmak veya bu bağlantıları geliştirmek isteyen işletmelerin çıkarlarının akademi çıkarlarından farklı olduğu ve her zaman uyumlu olamayabileceği anlaşılmalıdır. Eğitimciler yardımsever olmayı arzu edebilir; iş adamları, yalnızca işlerinin gerekleri ve gelişimi için yeterince para kazandıklarında yardımsever davranabilirler. Bu ahlaki bir yargı değildir – pragmatik bir karardır. Akademi, endüstrinin ve ticaretin gereksinimlerini belirleyebilmek ve onlara cevap verebilmek için programlarının geliştirilmesinde destek almak için sanayiye ihtiyaç duymaktadır. Laboratuvarlarını aşamalı olarak geliştirmek için fon aramak ve çalışanlarını geliştirmek için sanayiye ihtiyaç duymaktadırlar. Endüstri, çalışanlarının kalitesini, bugününü ve geleceğini geliştirmek için akademiye ihtiyaç duyar; ayrıca iş için yararlı teknolojik ilerlemeler ve işinin daha iyi yönetilmesi için akademiye ihtiyaç duymaktadırlar; gelecekteki müşterilerinin oluşması için ve ürün ve hizmetlere yönelik talepleri belirlemek için akademiye ihtiyaç duymaktadırlar (Ziarati, 2016).

Yatay önceliklerle bağlantılı olarak, projeler dijital çağda bulut ortamında yer alan, özellikle yetişkinler ve gençler için açık ve yenilikçi eğitimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Amaç, girişimcilik ve dijital beceriler gibi temel ve çapraz becerileri geliştirmek, böylece öğrencilerin karşılaştığı zorluklarda sanayiyi destekleyebilmelerini, halihazırda iyi yapılan işlere bakarak nasıl daha fazla geliştirilebileceklerine veya desteklenebileceklerine karar verebilmelerini, ve nelerin halihazirda yeterli derecede, ya da kötü yapıldığını anlayabilmelerini sağlayarak nelerin geliştirilmesi, durdurulması veya yeni bir şey ile değiştirilmesi gerektiğini anlamalarını sağlamaktır. Amaç aynı zamanda yeni şeyler yaratmaktır. Öğrenci projeleri ve sektörün projelerle ilgili önerileri deposu hem sektöre hem de Akademi’ye yardımcı olabilir ve bu, gelecekteki iş birliklerini oluşturabilecekleri bir alan yaratabilir.